1.  วัดพระอาสน์
2.  บ้านเขาหัวช้าง
3.  วัดขรัวช่วย
4.  วัดพระเลียบ
5.  วัดทางขึ้น
6.  บ้านน้ำขาว
7.  วัดยางทอง
8.  วัดเขาน้อย
9.  วัดโคกเหล็ก
10.  วัดคงคาเลียบ
11.  บ้านปากลง
12.  บ้านสระบัว
13.  บ้านทุ่งหัวนา
14.  ราชประชานุเคราะห์ 8
15.  บ้านปากเจา
16.  วัดนากุน
17.  วัดนากัน
18.  บ้านทุ่งครั้ง
19.  บ้านพิตำ
20.  บ้านนบ
21.  วัดธารน้ำฉา
22.  บ้านโรงเหล็ก
23.  บ้านทุ่งชน
24.  วัดดอนใคร
25.  วัดเทวดาราม
26.  วัดสโมสร
27.  บ้านหนองหว้า
28.  วัดสากเหล็ก
29.  บ้านเขาใหญ่
30.  บ้านไสเหรียง
31.  วัดคงคา
32.  วัดศิลาชลเขต
33.  บ้านปลายทอน
34.  วัดหมาย
35.  วัดโมคลาน
36.  วัดโทเอก
37.  วัดสวนศิขรบรรพต
38.  บ้านคลองเหลง
39.  วัดเปียน
40.  ชุมชนใหม่
41.  บ้านบ่อกรูด
42.  บ้านเผียน
43.  บ้านน้ำฉา
44.  ชุมชนวัดสระแก้ว
45.  วัดท้าวโทะ
46.  วัดน้ำตก
47.  วัดโยธาธรรม
48.  วัดกำแพงถม
49.  วัดชนสังขรณพิจิตร
50.  วัดปลักปลา
51.  บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)
52.  วัดชัยธารามประดิษฐ์
53.  วัดปากด่าน
54.  วัดหลวงครู
55.  บ้านทุ่งขันหมาก
56.  บ้านท่าสูง
57.  บ้านปราบราษฏร์อุทิศ
58.  วัดคงคาวดี
59.  บ้านขุนทะเล
60.  บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์)
61.  วัดจอมทอง
62.  บ้านคลองวัง
63.  บ้านสำนักม่วง
64.  บ้านไสพลู
65.  บ้านช่องเขาหมาก
66.  บ้านหน้าเขาวัด
67.  ชุมชนวัดเทพราช
68.  วัดจันทาราม
69.  วัดสุธรรมาราม
70.  วัดชนาราม
71.  บ้านต้นจันทน์
72.  วัดถ้ำเทียนถวาย
73.  บ้านพังหรัน
74.  วัดโรงเหล็ก
75.  บ้านพังปริง
76.  บ้านชุมขลิง
77.  วัดจันพอ
78.  วัดกลาง
79.  บ้านน้ำร้อน
80.  บ้านประชาอารี
81.  บ้านหนับเภา
82.  บ้านอินทนิน
83.  วัดหญ้าปล้อง
84.  บ้านเขายวนเฒ่า
85.  บ้านฉาง
86.  ชุมชนวัดอินทคีรี
87.  บ้านเขาทราย
88.  ชุมชนวัดปัณณาราม
89.  บ้านในถุ้ง
90.  บ้านปากดวด
91.  วัดสระประดิษฐ์
92.  วัดยางงาม
93.  บ้านในเขียว 2
94.  บ้านวังลุง
95.  วัดป่า(ท่าขึ้น)
96.  บ้านในเขียว 1
97.  บ้านทุ่งเกราะ
98.  บ้านสะพานหัน
99.  วัดสโมสรสันนิบาต