1.  สมสรร
2.  วัดหลักช้าง
3.  จุฬาภรณ์พิชญาคาร
4.  บ้านบางรูป
5.  ชุมชนบ้านปากเสียว
6.  วัดมะปรางงาม
7.  บ้านคอกช้าง
8.  องค์การสวนยาง 3
9.  วัดทุ่งนาใหม่
10.  วัดวังรีบุญเลิศ
11.  บ้านทุ่งกรวด
12.  บ้านหนองหว้า
13.  บ้านน้ำตก
14.  วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558)
15.  วัดควน
16.  บ้านชายคลอง
17.  บ้านหนองใหญ่
18.  วัดโคกเมรุ
19.  วัดทุ่งส้าน
20.  บ้านทะเลสองห้อง
21.  บ้านบางปรน
22.  วัดไม้เรียง
23.  วัดมะเฟือง
24.  บ้านนาเส
25.  บ้านบางตะเภา
26.  วัดควนยูง
27.  บ้านปากน้ำ
28.  วัดสามัคคีนุกูล
29.  วัดควนสูง
30.  บ้านไร่มุสลิม
31.  องค์การสวนยาง 1
32.  บ้านสามัคคีธรรม
33.  บ้านหนองท่อม
34.  บ้านห้วยทรายขาว
35.  ฉวาง
36.  วัดนิคมคีรี
37.  บ้านเหนือคลอง
38.  บ้านคลองเสาเหนือ
39.  วัดโคกหาด
40.  บ้านก่องาม
41.  บ้านหาดทรายแก้ว
42.  ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม
43.  วัดใหม่
44.  วัดสวนพิกุล
45.  บ้านไสเตาอ้อย
46.  บ้านไสยาสน์
47.  บ้านสวนอาย
48.  ชุมชนบ้านสี่แยก
49.  บ้านวังหิน
50.  วัดหนองดี
51.  วัดศิลาราย
52.  ชุมชนวัดสำโรง
53.  บ้านควน
54.  บ้านถ้ำตลอด
55.  บ้านกุยเหนือ
56.  บ้านปลายคลองเพรง
57.  บ้านควนประ
58.  วัดวังหีบ
59.  บ้านแพรกกลาง
60.  บ้านคลองกุย
61.  บ้านกรุงหยันใต้
62.  วัดควนส้าน
63.  คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์
64.  ราษฎร์ประชาอุทิศ
65.  วัดขนาน
66.  บ้านคลองปีก
67.  บ้านวังยวน
68.  บ้านไสส้าน
69.  สังวาลย์วิท 7
70.  บ้านบ่อปลา
71.  บ้านห้วยรื่น
72.  บ้านนาใหญ่
73.  วัดควนยูง
74.  วัดเขากลาย
75.  บ้านวังเต่า
76.  บ้านโคกวัด
77.  วัดราษฎร์ประดิษฐ์
78.  วัดสุวรรณคีรี
79.  บ้านควนลำภู
80.  ชุมชนวัดสุวรรณาราม
81.  บ้านเกาะยวน
82.  บ้านคลองงา
83.  บ้านหนองคล้า
84.  บ้านคลองโอม
85.  องค์การสวนยาง 2
86.  บ้านคลองขุด
87.  วัดเพ็ญญาติ