1.  บ้านเพ็ดน้อย
2.  บ้านโนนทองหลาง
3.  บ้านฝาผนัง
4.  บ้านดอนทะแยง
5.  บ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ)
6.  วัดบ้านดอนโก่ย
7.  บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี
8.  บ้านหนองจาน
9.  บ้านโนนรัง
10.  บ้านหลุบกุง
11.  บ้านด่านช้าง
12.  บ้านดงบัง
13.  บ้านแดงน้อย
14.  บ้านโนนดู่
15.  บ้านทัพมะขาม
16.  บ้านหนองเต่า
17.  บ้านตะโก
18.  บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์)
19.  บ้านไทรโยง
20.  บ้านหนองสะเดา
21.  วัดบ้านดอนเต็ง
22.  วนาประชารัฐบำรุง
23.  บ้านหนองปรือโป่ง
24.  บ้านหนองม่วงช่างพิม
25.  วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง
26.  บ้านเสมา
27.  บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี
28.  บ้านหินลาดหนองโดน
29.  บ้านทองหลางน้อย
30.  บ้านดอนกลาง
31.  บ้านดอนตะหนิน
32.  บ้านหนองคอม
33.  บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา
34.  บ้านห้วยยาง
35.  บ้านอุทัยทอง
36.  วัดบ้านเก่างิ้ว
37.  บ้านดอนฆ่าเสือ
38.  บ้านหนองกระทุ่ม
39.  บ้านโจด
40.  บ้านหนองปรือคึมม่วง
41.  บ้านตลุกสาหร่าย
42.  บ้านป่าหวาย
43.  บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา
44.  บ้านหนองตาด
45.  บ้านหนองบัว
46.  บ้านหนองบัวกระจาย
47.  บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
48.  บ้านหนองหว้าเอน
49.  วัดบ้านไร่
50.  ห้วยไหวัฒนา