1.  วัดร่มเมือง
2.  ทุ่งยางเปล
3.  ประชารัฐบำรุง 2