1.  วัดบ้านนา
2.  วัดร่มเมือง
3.  วัดหรังแคบ
4.  บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา)
5.  ทุ่งยางเปล
6.  ประชารัฐบำรุง 2
7.  วัดประจิมทิศาราม