1.  บ้านเตง
2.  วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์
3.  บ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์)
4.  วัดเขาอ้อ
5.  วัดนาท่อม
6.  วัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี)
7.  บ้านนาวง
8.  วัดเกษตรนิคม
9.  บ้านนาโหนด
10.  บ้านทุ่งชุมพล
11.  บ้านต้นไทร
12.  วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์)
13.  วัดร่มเมือง
14.  บ้านขัน
15.  วัดประดู่เรียง
16.  บ้านห้วยน้ำดำ
17.  อนุบาลเมืองพัทลุง
18.  วัดกลาง
19.  บ้านควนพนางตุง (สินประชา)
20.  บ้านควนดินแดง
21.  บ้านควนพลี
22.  บ้านโหละหนุน
23.  วัดลำใน
24.  วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)
25.  บ้านบ่อทราย
26.  วัดแหลมโตนด
27.  บ้านถ้ำลา
28.  วัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ)
29.  วัดพังดาน
30.  วัดควนแร่
31.  อนุบาลพัทลุง
32.  วัดหัวหมอน
33.  วัดโคกแย้ม
34.  วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)
35.  บ้านเนินทราย
36.  วัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89)
37.  บ้านตลิ่งชัน
38.  วัดป่าตอ
39.  บ้านหัวป่าเขียว
40.  วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร)
41.  บ้านศาลาน้ำ
42.  วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย)
43.  วัดเขาทอง
44.  อนุบาลควนขนุน
45.  บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา)
46.  บ้านแหลมยาง
47.  วัดบ่วงช้าง
48.   วัดดอนศาลา
49.  บ้านควนขนุน
50.  อนุบาลศรีนครินทร์
51.  วัดอภยาราม
52.  บ้านไสถั่ว
53.  วัดไทรงาม
54.  วัดเกาะยาง
55.  บ้านธรรมเถียร
56.  บ้านขันหมู่
57.  วัดเขาแดง
58.  บ้านท่าช้าง
59.  บ้านโคกโดน
60.  บ้านอ่างทอง
61.   วัดเขาป้าเจ้
62.  บ้านชายคลอง
63.  บ้านลานข่อย
64.  บ้านหัสคุณ
65.  บ้านโตน
66.  บ้านใสอ้อย
67.  วัดควนอินทร์นิมิตร
68.  วัดควนถบ
69.  วัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร)
70.  วัดลานแซะ
71.  วัดโงกน้ำ