1.  วัดพุทธอุดมวิหาร
2.  วัดบางพระ
3.  วัดกลางราษฎร์บำรุง
4.  สุเหร่าคลองใหญ่
5.  วัดจรเข้น้อย
6.  บ้านสีล้ง
7.  วัดอรัญญิการาม
8.  ประชาฤกษ์สมบูรณ์
9.  ตลาดคลอง 16
10.  วัดบางปลานัก
11.  วัดบน
12.  วัดดอนทราย
13.  วัดประชาบำรุงกิจ
14.  สะแกโดดประชาสรรค์
15.  คลองขวาง