1.  บ้านคลอง 21
2.  วัดบ้านนา
3.  วัดพุทธอุดมวิหาร
4.  วัดบางพระ
5.  วัดกลางราษฎร์บำรุง
6.  สกัด 80
7.  สุเหร่าคลองใหญ่
8.  วัดจรเข้น้อย
9.  สุเหร่าลาดน้ำขาว
10.  บ้านสีล้ง
11.  ประชาฤกษ์สมบูรณ์
12.  ตลาดคลอง 16
13.  สิทธิสุนทรอุทิศ
14.  วัดล่าง
15.  วัดบางปลานัก
16.  บ้านเกาะดอน
17.  สุเหร่าหลวงแพ่ง
18.  สุเหร่าคลอง 18
19.  วัดบน
20.  วัดดอนทราย
21.  วัดประชาบำรุงกิจ
22.  วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์)
23.  สะแกโดดประชาสรรค์
24.  คลองขวาง
25.  บ้านดอนเกาะกา