1.  บ้านเขวาทุ่ง
2.  บ้านดอนหมี
3.  บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา
4.  โนนจานวิทยา
5.  บ้านขี้เหล็ก
6.  บ้านหนองผง