1.  บ้านหนองแล้ง
2.  วัดทักษิณวารี
3.  บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย)
4.  บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์
5.  บ้านหมื่นศรีน้อย
6.  หมื่นศรีประชาสรรค์
7.  บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)
8.  อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)
9.  บ้านผักไหม
10.  บ้านว่าน
11.  บ้านนาโพธิ์
12.  บ้านเวียย
13.  อนุบาลศีขรภูมิ
14.  บ้านกันโจรง
15.  อนุบาลเขวาสินรินทร์
16.  บ้านสดอ
17.  บ้านขามศึกษาคาร
18.  บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)
19.  บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา
20.  บ้านก้านเหลือง
21.  บ้านจอมพระ
22.  บ้านทุ่งรูง
23.  บ้านอันโนง
24.  บ้านอาแวะ
25.  อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)
26.  อนุบาลสุรินทร์
27.  เมืองสุรินทร์