1.  วัดโฆสิทธาราม
2.  วัดบ้านลำ
3.  วัดหนองสุ่ม
4.  ชุมชนวัดม่วง
5.  วัดโพธิ์ศรี
6.  โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส
7.  วัดโภคาภิวัฒน์
8.  วัดการ้อง
9.  วัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)
10.  อนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง)
11.  ค่ายบางระจัน
12.  ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133
13.  วัดยาง
14.  วัดวิหารขาว
15.  บ้านเก่า
16.  วัดดอนเจดีย์
17.  วัดวังกะจับ
18.  วัดคีม
19.  วัดกลางชูศรีเจริญสุข
20.  วัดชันสูตร
21.  ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
22.  วัดสิงห์
23.  วัดสามัคคีธรรม
24.  วัดข่อย
25.  วัดบางปูน
26.  วัดพระปรางค์มุนี
27.  โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
28.  อนุบาลสิงห์บุรี
29.  ชุมชนวัดเสาธงหิน
30.  วัดตะโกรวม
31.  วัดโคกพระ
32.  วัดราษฎร์ประสิทธิ์
33.  วัดเชียงราก
34.  วัดเตย
35.  วัดชะอมสามัคคีธรรม
36.  วัดบ้านกลับ
37.  วัดเพิ่มประสิทธิผล
38.  ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)
39.  บ้านทุ่งกลับ
40.  วัดหลวง
41.  วัดแหลมคาง
42.  ชุมชนวัดดงยาง
43.  วัดตึกราชา
44.  วัดอัมพวัน
45.  เรืองเดชประชานุเคราะห์
46.  วัดโพธิ์ชัย
47.  วัดปลาไหล
48.  วัดพรหมสาคร
49.  วัดตุ้มหู
50.  วัดตลาดโพธิ์
51.  วัดศรัทธาภิรม
52.  วัดสว่างอารมณ์
53.  วัดคลองโพธิ์ศรี
54.  วัดพิกุลทอง
55.  วัดประโชติการาม
56.  วัดศรีสาคร
57.  วัดเสือข้าม
58.  วัดเก้าชั่ง
59.  วัดประสิทธิ์คุณากร
60.  วัดน้อย
61.  อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี)
62.  วัดระนาม
63.  วัดจักรสีห์
64.  วัดกลางธนรินทร์
65.  วัดเซ่าสิงห์
66.  วัดประสาท
67.  วัดสาธุการาม
68.  วัดวังขรณ์
69.  วัดห้วยเจริญสุข
70.  อนุบาลบางระจัน
71.  อนุบาลเมืองสิงห์บุรี
72.  วัดกระทุ่มปี่
73.  บ้านทุ่งว้า
74.  อนุบาลท่าช้าง
75.  วัดโบสถ์
76.  วัดน้ำผึ้ง
77.  วัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด)
78.  วัดทอง
79.  ชุมชนบ้านไม้ดัด
80.  ชุมชนวัดเทพมงคล
81.  วัดกลาง
82.  วัดถอนสมอ
83.  วัดท่าอิฐ
84.  วัดประดับ
85.  วัดประศุก
86.  วัดพรหมเทพาวาส
87.  วัดล่องกะเบา
88.  วัดโคปูน
89.  อนุบาลค่ายบางระจัน
90.  วัดโพธิ์สังฆาราม
91.  วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183)