1.  วัดโฆสิทธาราม
2.  วัดบ้านลำ
3.  วัดหนองสุ่ม
4.  ชุมชนวัดม่วง
5.  วัดโพธิ์ศรี
6.  โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส
7.  วัดโภคาภิวัฒน์
8.  วัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)
9.  อนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง)
10.  ค่ายบางระจัน
11.  ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133
12.  วัดยาง
13.  วัดวิหารขาว
14.  บ้านเก่า
15.  วัดดอนเจดีย์
16.  วัดวังกะจับ
17.  วัดคีม
18.  วัดชันสูตร
19.  ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
20.  วัดโบสถ์
21.  วัดสิงห์
22.  วัดสามัคคีธรรม
23.  วัดข่อย
24.  วัดบางปูน
25.  วัดพระปรางค์มุนี
26.  โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
27.  บ้านหนองลีวิทยาคม
28.  อนุบาลสิงห์บุรี
29.  ชุมชนวัดเสาธงหิน
30.  วัดตะโกรวม
31.  วัดโคกพระ
32.  วัดราษฎร์ประสิทธิ์
33.  วัดเชียงราก
34.  วัดเตย
35.  วัดชะอมสามัคคีธรรม
36.  วัดบ้านกลับ
37.  วัดเพิ่มประสิทธิผล
38.  ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)
39.  บ้านทุ่งกลับ
40.  วัดหลวง
41.  วัดแหลมคาง
42.  ชุมชนวัดดงยาง
43.  วัดตึกราชา
44.  วัดอัมพวัน
45.  เรืองเดชประชานุเคราะห์
46.  วัดโพธิ์ชัย
47.  วัดปลาไหล
48.  วัดพรหมสาคร
49.  วัดตุ้มหู
50.  วัดตลาดโพธิ์
51.  วัดศรัทธาภิรม
52.  วัดสว่างอารมณ์
53.  วัดคลองโพธิ์ศรี
54.  วัดพิกุลทอง
55.  วัดประโชติการาม
56.  วัดศรีสาคร
57.  วัดเสือข้าม
58.  วัดโสภา
59.  วัดเก้าชั่ง
60.  วัดประสิทธิ์คุณากร
61.  วัดน้อย
62.  บ้านคูเมือง
63.  อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี)
64.  วัดระนาม
65.  วัดจักรสีห์
66.  ชุมชนวัดตราชู
67.  วัดกลางธนรินทร์
68.  วัดเซ่าสิงห์
69.  วัดประสาท
70.  วัดวังขรณ์
71.  วัดโพธิ์หอม
72.  วัดห้วยเจริญสุข
73.  อนุบาลบางระจัน
74.  อนุบาลเมืองสิงห์บุรี
75.  วัดกระทุ่มปี่
76.  บ้านทุ่งว้า
77.  อนุบาลท่าช้าง
78.  วัดโบสถ์
79.  วัดน้ำผึ้ง
80.  วัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด)
81.  วัดสะอาดราษฎร์บำรุง
82.  วัดทอง
83.  ชุมชนบ้านไม้ดัด
84.  ชุมชนวัดเทพมงคล
85.  วัดกลาง
86.  วัดถอนสมอ
87.  วัดท่าอิฐ
88.  วัดประดับ
89.  วัดพรหมเทพาวาส
90.  วัดล่องกะเบา
91.  วัดโคปูน
92.  อนุบาลค่ายบางระจัน
93.  วัดโพธิ์สังฆาราม
94.  วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183)