1.  วัดโฆสิทธาราม
2.  วัดบ้านลำ
3.  วัดหนองสุ่ม
4.  โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส
5.  วัดโภคาภิวัฒน์
6.  วัดการ้อง
7.  วัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)
8.  อนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง)
9.  วัดยาง
10.  วัดวิหารขาว
11.  บ้านเก่า
12.  วัดวังกะจับ
13.  วัดคีม
14.  วัดชันสูตร
15.  วัดโบสถ์
16.  วัดสามัคคีธรรม
17.  วัดข่อย
18.  วัดบางปูน
19.  วัดพระปรางค์มุนี
20.  ชุมชนวัดเสาธงหิน
21.  วัดตะโกรวม
22.  วัดโคกพระ
23.  วัดราษฎร์ประสิทธิ์
24.  วัดเชียงราก
25.  วัดเตย
26.  วัดเพิ่มประสิทธิผล
27.  วัดหลวง
28.  วัดแหลมคาง
29.  ชุมชนวัดดงยาง
30.  วัดตึกราชา
31.  วัดอัมพวัน
32.  วัดโพธิ์ชัย
33.  วัดพรหมสาคร
34.  วัดตุ้มหู
35.  วัดตลาดโพธิ์
36.  วัดศรัทธาภิรม
37.  วัดสว่างอารมณ์
38.  วัดคลองโพธิ์ศรี
39.  วัดพิกุลทอง
40.  วัดศรีสาคร
41.  วัดเสือข้าม
42.  วัดโสภา
43.  วัดเก้าชั่ง
44.  วัดประสิทธิ์คุณากร
45.  วัดน้อย
46.  บ้านคูเมือง
47.  อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี)
48.  วัดระนาม
49.  วัดจักรสีห์
50.  ชุมชนวัดตราชู
51.  วัดกลางธนรินทร์
52.  วัดเซ่าสิงห์
53.  วัดประสาท
54.  วัดโพธิ์หอม
55.  อนุบาลบางระจัน
56.  วัดกระทุ่มปี่
57.  บ้านทุ่งว้า
58.  อนุบาลท่าช้าง
59.  วัดโบสถ์
60.  วัดน้ำผึ้ง
61.  วัดทอง
62.  ชุมชนบ้านไม้ดัด
63.  ชุมชนวัดเทพมงคล
64.  วัดกลาง
65.  วัดถอนสมอ
66.  วัดท่าอิฐ
67.  วัดประศุก
68.  วัดพรหมเทพาวาส
69.  วัดล่องกะเบา
70.  วัดโคปูน
71.  วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183)