1.  ชุมชนวัดม่วง
2.  วัดโพธิ์ศรี
3.  ค่ายบางระจัน
4.  ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133
5.  วัดดอนเจดีย์
6.  วัดกลางชูศรีเจริญสุข
7.  ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
8.  วัดสิงห์
9.  โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
10.  บ้านหนองลีวิทยาคม
11.  อนุบาลสิงห์บุรี
12.  วัดชะอมสามัคคีธรรม
13.  วัดบ้านกลับ
14.  ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)
15.  บ้านทุ่งกลับ
16.  ชุมชนวัดกลางท่าข้าม
17.  เรืองเดชประชานุเคราะห์
18.  วัดปลาไหล
19.  วัดประโชติการาม
20.  วัดสาธุการาม
21.  วัดวังขรณ์
22.  วัดห้วยเจริญสุข
23.  อนุบาลเมืองสิงห์บุรี
24.  วัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด)
25.  วัดสะอาดราษฎร์บำรุง
26.  วัดประดับ
27.  อนุบาลค่ายบางระจัน
28.  วัดโพธิ์สังฆาราม