1.  โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส
2.  วัดโภคาภิวัฒน์
3.  อนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง)
4.  วัดยาง
5.  วัดชันสูตร
6.  อนุบาลสิงห์บุรี
7.  วัดหลวง
8.  วัดตึกราชา
9.  วัดอัมพวัน
10.  วัดพรหมสาคร
11.  วัดตลาดโพธิ์
12.  วัดพิกุลทอง
13.  วัดประสิทธิ์คุณากร
14.  วัดวังขรณ์
15.  วัดโพธิ์หอม
16.  อนุบาลบางระจัน
17.  อนุบาลท่าช้าง
18.  วัดโบสถ์
19.  วัดน้ำผึ้ง
20.  ชุมชนบ้านไม้ดัด
21.  วัดถอนสมอ
22.  วัดโพธิ์สังฆาราม