1.  วัดโฆสิทธาราม
2.  วัดบ้านลำ
3.  วัดหนองสุ่ม
4.  ชุมชนวัดม่วง
5.  วัดโพธิ์ศรี
6.  วัดการ้อง
7.  วัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)
8.  ค่ายบางระจัน
9.  ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133
10.  วัดวิหารขาว
11.  บ้านเก่า
12.  วัดดอนเจดีย์
13.  วัดวังกะจับ
14.  วัดคีม
15.  วัดกลางชูศรีเจริญสุข
16.  ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
17.  วัดโบสถ์
18.  วัดสิงห์
19.  วัดสามัคคีธรรม
20.  วัดข่อย
21.  วัดบางปูน
22.  วัดพระปรางค์มุนี
23.  โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
24.  บ้านหนองลีวิทยาคม
25.  ชุมชนวัดเสาธงหิน
26.  วัดตะโกรวม
27.  วัดโคกพระ
28.  วัดราษฎร์ประสิทธิ์
29.  วัดเชียงราก
30.  วัดเตย
31.  วัดชะอมสามัคคีธรรม
32.  วัดบ้านกลับ
33.  วัดเพิ่มประสิทธิผล
34.  ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)
35.  บ้านทุ่งกลับ
36.  วัดแหลมคาง
37.  ชุมชนวัดดงยาง
38.  ชุมชนวัดกลางท่าข้าม
39.  เรืองเดชประชานุเคราะห์
40.  วัดโพธิ์ชัย
41.  วัดปลาไหล
42.  วัดตุ้มหู
43.  วัดศรัทธาภิรม
44.  วัดสว่างอารมณ์
45.  วัดคลองโพธิ์ศรี
46.  วัดประโชติการาม
47.  วัดศรีสาคร
48.  วัดเสือข้าม
49.  วัดโสภา
50.  วัดเก้าชั่ง
51.  วัดน้อย
52.  บ้านคูเมือง
53.  อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี)
54.  วัดระนาม
55.  วัดจักรสีห์
56.  ชุมชนวัดตราชู
57.  วัดกลางธนรินทร์
58.  วัดเซ่าสิงห์
59.  วัดประสาท
60.  วัดสาธุการาม
61.  วัดห้วยเจริญสุข
62.  อนุบาลเมืองสิงห์บุรี
63.  วัดกระทุ่มปี่
64.  บ้านทุ่งว้า
65.  วัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด)
66.  วัดสะอาดราษฎร์บำรุง
67.  วัดทอง
68.  ชุมชนวัดเทพมงคล
69.  วัดกลาง
70.  วัดท่าอิฐ
71.  วัดประดับ
72.  วัดประศุก
73.  วัดพรหมเทพาวาส
74.  วัดล่องกะเบา
75.  วัดโคปูน
76.  อนุบาลค่ายบางระจัน
77.  วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183)