1.  วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)
2.  วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
3.  วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
4.  วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)
5.  บางไทร
6.  วัดกลาง
7.  วัดบางเคียน
8.  วัดสามเพลง
9.  วัดโบสถ์สมพรชัย
10.  วิทยานนท์
11.  วัดดอนพัฒนาราม
12.  วัดโสภณเจติการาม
13.  วัดเชิงเลน
14.  วัดคู้สลอด
15.  วัดรางจระเข้
16.  วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
17.  วัดใหม่ต้านทาน
18.  วัดไม้ตราสมาชิการาม
19.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
20.  วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง)
21.  วัดมฤคทายวัน
22.  วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)
23.  วัดโบสถ์
24.  วัดบุญกันนาวาส
25.  วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ)
26.  คอตัน
27.  วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)
28.  วัดไทรน้อย
29.  วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)
30.  วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)
31.  วัดศิริสุขาราม
32.  วัดบางซ้ายใน
33.  ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
34.  วัดสามตุ่ม
35.  วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร)
36.  ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
37.  วัดปิ่นแก้ว
38.  วัดยม
39.  วัดเศวตศิลาราม
40.  ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์)
41.  วัดท่าดินแดง
42.  วัดลาดระโหง
43.  สินสังวาลย์อุทิศ
44.  วัดเจ้าเจ็ดใน
45.  วัดสุนทราราม
46.  บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)
47.  วัดชุมพลนิกายาราม
48.  จุฬาราษฎร์วิทยา
49.  วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
50.  บ้านเชียงรากน้อย
51.  วัดกระแชง
52.  วัดอู่ตะเภา
53.  ประชากรรังสฤษฏ์
54.  วัดเทพสนทวารี
55.  วัดสง่างาม
56.  วัดสุทธาวาส
57.  วัดราษฎร์บำรุง
58.  วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)
59.  วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)
60.  วัดขนอนบ้านกรด
61.  วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)
62.  วัดตรีพาราสีมาเขต
63.  คชเวกวิทยา
64.  วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
65.  วัดราษฎร์ปุณณาราม
66.  วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์)
67.  วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)
68.  วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)
69.  ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
70.  วัดบ้านแพน
71.  ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)
72.  สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)