1.  วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)
2.  วัดไชยภูมิ
3.  วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
4.  วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
5.  วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
6.  วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)
7.  วัดแจ้ง
8.  บางไทร
9.  ศรีบางไทร
10.  วัดกลาง
11.  วัดสุคนธาราม
12.  คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
13.  วัดบางเคียน
14.  วัดสามเพลง
15.  วัดโบสถ์สมพรชัย
16.  วิทยานนท์
17.  วัดดอนพัฒนาราม
18.  วัดโสภณเจติการาม
19.  วัดโพธิ์
20.  วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
21.  วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)
22.  วัดบ้านกลิ้ง
23.  บ้านแถววิทยาคาร
24.  วัดเชิงเลน
25.  วัดคู้สลอด
26.  วัดบ้านแค
27.  วัดเทพมงคล
28.  เจ้าฟ้าสร้าง
29.  วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
30.  วัดแก้วสุวรรณ
31.  วัดทำใหม่
32.  วัดสามเรือน
33.  วัดรางจระเข้
34.  วัดทำเลไทยโปรดสัตว์
35.  วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
36.  วัดใหม่ต้านทาน
37.  วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
38.  บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)
39.  วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)
40.  วัดไม้ตราสมาชิการาม
41.  วัดหัวเวียง
42.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
43.  วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง)
44.  วัดวังชะโด
45.  วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
46.  วัดมฤคทายวัน
47.  วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)
48.  วัดลาดประทุมคงคาราม
49.  วัดโบสถ์
50.  ปราสาททองวิทยา
51.  วัดบันไดช้าง
52.  วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
53.  วัดบุญกันนาวาส
54.  วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)
55.  วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ)
56.  คอตัน
57.  วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)
58.  วัดไทรน้อย
59.  วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)
60.  วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)
61.  วัดศิริสุขาราม
62.  มาลาอีสงเคราะห์
63.  วัดเปรมปรีชา
64.  วัดบางซ้ายใน
65.  วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)
66.  วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)
67.  ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
68.  บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ)
69.  รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์
70.  รอซีดี
71.  วัดบ้านสร้าง
72.  วัดจรเข้ไล่
73.  วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร)
74.  ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
75.  จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
76.  วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)
77.  ราษฎร์นิรมิตร
78.  อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
79.  วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)
80.  วัดฤกษ์บุญมี
81.  วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)
82.  วัดปิ่นแก้ว
83.  ชุมชนวัดกำแพง
84.  หงสประภาสประสิทธิ์
85.  วัดยม
86.  โคกตาพรหม
87.  วัดเศวตศิลาราม
88.  ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์)
89.  วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)
90.  วัดท่าดินแดง
91.  วัดลาดระโหง
92.  วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
93.  วัดสุทธิรุจิราราม
94.  วัดปราสาททอง
95.  สินสังวาลย์อุทิศ
96.  วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)
97.  ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี)
98.  วัดเชิงท่า
99.  วัดเจ้าเจ็ดใน
100.  วัดสุนทราราม
101.  ราษฎร์ศุภประดิษฐ์
102.  วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ )
103.  วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)
104.  บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)
105.  วัดโพธิ์
106.  วัดไผ่ล้อม
107.  วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
108.  วัดบางบาล
109.  วัดชุมพลนิกายาราม
110.  จุฬาราษฎร์วิทยา
111.  วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
112.  วัดสนามไชย
113.  บ้านเชียงรากน้อย
114.  วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ)
115.  ราษฎร์บํารุง
116.  วัดโคกทอง (บวรวิทยา)
117.  วัดตลาด (อุดมวิทยา)
118.  วัดอู่ตะเภา
119.  วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
120.  ประชากรรังสฤษฏ์
121.  วัดเทพสนทวารี
122.  วัดสง่างาม
123.  วัดธรรมนาวา
124.  วัดสุทธาวาส
125.  วัดราษฎร์บำรุง
126.  วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)
127.  วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)
128.  วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)
129.  วัดตาลานเหนือ
130.  วัดขนอนบ้านกรด
131.  วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)
132.  วัดประดู่โลกเชษฐ์
133.  วัดโพธิ์แตงใต้
134.  สัตตปทุมบำรุง
135.  วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
136.  วัดตรีพาราสีมาเขต
137.  วัดขวิด
138.  คชเวกวิทยา
139.  วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
140.  วัดราษฎร์ปุณณาราม
141.  วัดอนุกุญชราราม
142.  วัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
143.  วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์)
144.  วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)
145.  วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)
146.  ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
147.  วัดบ้านแพน
148.  ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)
149.  ประสิทธิ์วิทยา
150.  วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
151.  วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)
152.  สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)
153.  เชียงรากน้อย
154.  วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)
155.  วัดเจ้าแปดทรงไตรย์