1.  วัดไชยภูมิ
2.  วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
3.  วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)
4.  วัดแจ้ง
5.  บางไทร
6.  ศรีบางไทร
7.  วัดกลาง
8.  วัดสุคนธาราม
9.  คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
10.  วัดบางเคียน
11.  วิทยานนท์
12.  วัดโสภณเจติการาม
13.  วัดโพธิ์
14.  วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
15.  วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)
16.  วัดบ้านกลิ้ง
17.  บ้านแถววิทยาคาร
18.  วัดเชิงเลน
19.  วัดบ้านแค
20.  วัดเทพมงคล
21.  เจ้าฟ้าสร้าง
22.  วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
23.  วัดแก้วสุวรรณ
24.  วัดทำใหม่
25.  วัดสามเรือน
26.  วัดรางจระเข้
27.  วัดทำเลไทยโปรดสัตว์
28.  วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
29.  วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
30.  บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)
31.  วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)
32.  วัดไม้ตราสมาชิการาม
33.  วัดหัวเวียง
34.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
35.  วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
36.  วัดมฤคทายวัน
37.  วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)
38.  วัดลาดประทุมคงคาราม
39.  วัดโบสถ์
40.  ปราสาททองวิทยา
41.  วัดบันไดช้าง
42.  วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
43.  วัดบุญกันนาวาส
44.  วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)
45.  วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ)
46.  วัดไทรน้อย
47.  วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)
48.  วัดศิริสุขาราม
49.  มาลาอีสงเคราะห์
50.  วัดเปรมปรีชา
51.  วัดบางซ้ายใน
52.  วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)
53.  วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)
54.  บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ)
55.  รอซีดี
56.  วัดสามตุ่ม
57.  วัดบ้านสร้าง
58.  วัดจรเข้ไล่
59.  วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร)
60.  ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
61.  จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
62.  วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)
63.  ราษฎร์นิรมิตร
64.  อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
65.  วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)
66.  วัดฤกษ์บุญมี
67.  วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)
68.  วัดปิ่นแก้ว
69.  ชุมชนวัดกำแพง
70.  วัดยม
71.  ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์)
72.  วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)
73.  วัดท่าดินแดง
74.  วัดลาดระโหง
75.  วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
76.  วัดสุทธิรุจิราราม
77.  วัดปราสาททอง
78.  สินสังวาลย์อุทิศ
79.  วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)
80.  ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี)
81.  วัดเชิงท่า
82.  วัดเจ้าเจ็ดใน
83.  วัดสุนทราราม
84.  ราษฎร์ศุภประดิษฐ์
85.  วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ )
86.  บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)
87.  วัดโพธิ์
88.  วัดไผ่ล้อม
89.  วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
90.  วัดบางบาล
91.  วัดชุมพลนิกายาราม
92.  จุฬาราษฎร์วิทยา
93.  วัดสนามไชย
94.  บ้านเชียงรากน้อย
95.  วัดกระแชง
96.  ราษฎร์บํารุง
97.  วัดโคกทอง (บวรวิทยา)
98.  วัดตลาด (อุดมวิทยา)
99.  วัดอู่ตะเภา
100.  วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
101.  วัดเทพสนทวารี
102.  วัดสง่างาม
103.  วัดธรรมนาวา
104.  วัดสุทธาวาส
105.  วัดราษฎร์บำรุง
106.  วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)
107.  วัดตาลานเหนือ
108.  วัดขนอนบ้านกรด
109.  วัดประดู่โลกเชษฐ์
110.  สัตตปทุมบำรุง
111.  วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
112.  วัดตรีพาราสีมาเขต
113.  วัดขวิด
114.  วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
115.  วัดราษฎร์ปุณณาราม
116.  วัดอนุกุญชราราม
117.  วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์)
118.  วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)
119.  วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)
120.  ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
121.  วัดบ้านแพน
122.  ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)
123.  ประสิทธิ์วิทยา
124.  วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)
125.  เชียงรากน้อย
126.  วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)