1.  วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)
2.  วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
3.  วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
4.  วัดสามเพลง
5.  วัดโบสถ์สมพรชัย
6.  วัดดอนพัฒนาราม
7.  วัดคู้สลอด
8.  วัดใหม่ต้านทาน
9.  วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง)
10.  วัดวังชะโด
11.  คอตัน
12.  วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)
13.  วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)
14.  ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
15.  รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์
16.  หงสประภาสประสิทธิ์
17.  โคกตาพรหม
18.  วัดเศวตศิลาราม
19.  วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)
20.  วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
21.  วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ)
22.  ประชากรรังสฤษฏ์
23.  วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)
24.  วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)
25.  วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)
26.  วัดโพธิ์แตงใต้
27.  คชเวกวิทยา
28.  วัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
29.  วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
30.  สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)
31.  วัดเจ้าแปดทรงไตรย์