1.  วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
2.  วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)
3.  วัดแจ้ง
4.  ศรีบางไทร
5.  วัดบางเคียน
6.  วัดโบสถ์สมพรชัย
7.  วิทยานนท์
8.  วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)
9.  บ้านแถววิทยาคาร
10.  วัดเชิงเลน
11.  วัดทำใหม่
12.  วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
13.  วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)
14.  วัดไม้ตราสมาชิการาม
15.  วัดหัวเวียง
16.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
17.  วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)
18.  วัดโบสถ์
19.  ปราสาททองวิทยา
20.  วัดบันไดช้าง
21.  วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
22.  วัดบุญกันนาวาส
23.  วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ)
24.  วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)
25.  วัดไทรน้อย
26.  วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)
27.  วัดเปรมปรีชา
28.  วัดบางซ้ายใน
29.  บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ)
30.  วัดบ้านสร้าง
31.  วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร)
32.  ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
33.  วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)
34.  อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
35.  วัดฤกษ์บุญมี
36.  ชุมชนวัดกำแพง
37.  ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์)
38.  วัดสุทธิรุจิราราม
39.  วัดปราสาททอง
40.  วัดเจ้าเจ็ดใน
41.  วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)
42.  บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)
43.  วัดไผ่ล้อม
44.  วัดบางบาล
45.  วัดชุมพลนิกายาราม
46.  วัดตลาด (อุดมวิทยา)
47.  วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
48.  วัดเทพสนทวารี
49.  วัดสง่างาม
50.  วัดธรรมนาวา
51.  วัดตาลานเหนือ
52.  วัดขนอนบ้านกรด
53.  วัดประดู่โลกเชษฐ์
54.  สัตตปทุมบำรุง
55.  วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
56.  วัดตรีพาราสีมาเขต
57.  วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์)
58.  ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
59.  วัดบ้านแพน
60.  ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)