1.  วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)
2.  วัดไชยภูมิ
3.  วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
4.  วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
5.  บางไทร
6.  วัดกลาง
7.  วัดสุคนธาราม
8.  คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
9.  วัดสามเพลง
10.  วัดดอนพัฒนาราม
11.  วัดโสภณเจติการาม
12.  วัดโพธิ์
13.  วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
14.  วัดบ้านกลิ้ง
15.  วัดคู้สลอด
16.  วัดบ้านแค
17.  วัดเทพมงคล
18.  เจ้าฟ้าสร้าง
19.  วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
20.  วัดแก้วสุวรรณ
21.  วัดสามเรือน
22.  วัดรางจระเข้
23.  วัดทำเลไทยโปรดสัตว์
24.  วัดใหม่ต้านทาน
25.  วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
26.  บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)
27.  วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง)
28.  วัดวังชะโด
29.  วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
30.  วัดมฤคทายวัน
31.  วัดลาดประทุมคงคาราม
32.  วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)
33.  คอตัน
34.  วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)
35.  วัดศิริสุขาราม
36.  มาลาอีสงเคราะห์
37.  วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)
38.  วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)
39.  ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
40.  รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์
41.  รอซีดี
42.  วัดสามตุ่ม
43.  วัดจรเข้ไล่
44.  จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
45.  ราษฎร์นิรมิตร
46.  วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)
47.  วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)
48.  วัดปิ่นแก้ว
49.  หงสประภาสประสิทธิ์
50.  วัดยม
51.  โคกตาพรหม
52.  วัดเศวตศิลาราม
53.  วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)
54.  วัดท่าดินแดง
55.  วัดลาดระโหง
56.  วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
57.  สินสังวาลย์อุทิศ
58.  วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)
59.  ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี)
60.  วัดเชิงท่า
61.  วัดสุนทราราม
62.  ราษฎร์ศุภประดิษฐ์
63.  วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ )
64.  วัดโพธิ์
65.  วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
66.  จุฬาราษฎร์วิทยา
67.  วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
68.  วัดสนามไชย
69.  บ้านเชียงรากน้อย
70.  วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ)
71.  วัดกระแชง
72.  ราษฎร์บํารุง
73.  วัดโคกทอง (บวรวิทยา)
74.  วัดอู่ตะเภา
75.  ประชากรรังสฤษฏ์
76.  วัดสุทธาวาส
77.  วัดราษฎร์บำรุง
78.  วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)
79.  วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)
80.  วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)
81.  วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)
82.  วัดโพธิ์แตงใต้
83.  วัดขวิด
84.  คชเวกวิทยา
85.  วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
86.  วัดราษฎร์ปุณณาราม
87.  วัดอนุกุญชราราม
88.  วัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
89.  วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)
90.  วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)
91.  ประสิทธิ์วิทยา
92.  วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
93.  วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)
94.  สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)
95.  เชียงรากน้อย
96.  วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)
97.  วัดเจ้าแปดทรงไตรย์