1.  กุดค้าวเทพพิทยา
2.  กุดสิมวิทยาสาร
3.  ชุมชนบ้านบอนวิทยา
4.  ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
5.  ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
6.  นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์
7.  นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3
8.  บ้านคำม่วง
9.  บ้านดงสวนพัฒนา
10.  บ้านดงมัน
11.  บ้านนาทัน
12.  บ้านนากุดสิม
13.  บ้านนาไร่เดียว
14.  บ้านหนองมะงง
15.  บ้านห้วยแดง
16.  บ้านโนนเที่ยง
17.  บ้านใหม่ชัยมงคล
18.  สมเด็จประชานุเคราะห์
19.  สังคมพัฒนา
20.  หนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล)
21.  หนองจระเข้เรืองศิลป์
22.  หนองหญ้าปล้อง
23.  หนองหูลิงเจริญเวทย์
24.  หนองอีบุตรไพรเวทย์
25.  อุปรีศรีวิทยา