1.  คำบงพิทยาคม
2.  ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
3.  บ้านคำม่วง
4.  บ้านนาไร่เดียว
5.  บ้านบัวขาว(วันครู 2500)
6.  บ้านพรหมสว่าง
7.  บ้านหนองขอนแก่น
8.  บ้านห้วยผึ้ง
9.  บ้านห้วยฝา