1.  กุดค้าวเทพพิทยา
2.  กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง
3.  กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
4.  กุดสิมวิทยาสาร
5.  คำบงพิทยาคม
6.  กุดหว้าวิทยา
7.  ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
8.  คำม่วงจรัสวิทย์
9.  คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง
10.  คำไผ่ประชาสามัคคี
11.  ชุมชนบ้านบอนวิทยา
12.  ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม
13.  ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
14.  ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
15.  ชุมชนโพนพิทยาคม
16.  ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง
17.  ดงบังนาแก้ววิทยา
18.  ดงเหนือประชาสรรค์
19.  ทุ่งคลองวิทยา
20.  นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)
21.  นางามวิทยา
22.  นามนราษฎร์สงเคราะห์
23.  นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์
24.  นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
25.  นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3
26.  นาไคร้ประชาสรรค์
27.  บ้านกกตาล
28.  นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6
29.  บ้านกอกวิทยาคม
30.  บ้านกลาง
31.  บ้านขมิ้น
32.  บ้านคำป่าหว้าน
33.  บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน)
34.  บ้านคำกุงหนองอิดุม
35.  บ้านขุมขี้ยาง
36.  บ้านคำม่วง
37.  บ้านจอมทอง
38.  บ้านคุย
39.  บ้านดงสวนพัฒนา
40.  บ้านชาด
41.  บ้านดงมัน
42.  บ้านจอมศรี
43.  บ้านดงหมู
44.  บ้านดอนอุมรัว
45.  บ้านดินจี่
46.  บ้านนาทัน
47.  บ้านนากุดสิม
48.  บ้านนาวี
49.  บ้านนาเหนือ
50.  บ้านน้ำปุ้น
51.  บ้านนาไร่เดียว
52.  บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)
53.  บ้านบ่อแก้ว
54.  บ้านบัวสามัคคี
55.  บ้านบัวขาว(วันครู 2500)
56.  บ้านบึงทอง
57.  บ้านพรหมสว่าง
58.  บ้านผึ้ง
59.  บ้านม่วงกุล
60.  บ้านสร้างแก้ว
61.  บ้านสวนผึ้ง
62.  บ้านสุขเจริญ
63.  บ้านสี่แยกสมเด็จ
64.  บ้านหนองขอนแก่น
65.  บ้านหนองผือ
66.  บ้านหนองขามป้อม
67.  บ้านหนองป่าอ้อย
68.  บ้านหนองมะงง
69.  บ้านหนองห้าง
70.  บ้านหนองแสง
71.  บ้านหนองโง้ง
72.  บ้านห้วยผึ้ง
73.  บ้านห้วยม่วง
74.  บ้านห้วยฝา
75.  บ้านห้วยแดง
76.  บ้านเหล่าภูพานวิทยา
77.  บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง)
78.  บ้านแก้งกะอาม
79.  บ้านแก้งเดื่อ
80.  บ้านโคกโก่ง
81.  บ้านโนนค้อ
82.  บ้านโนนชาด
83.  บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2)
84.  บ้านโนนศาลา
85.  บ้านโนนสวรรค์
86.  บ้านโนนสะอาด
87.  บ้านโนนเที่ยง
88.  บ้านโพนสวาง
89.  บ้านใหม่ชัยมงคล
90.  มหาไชยโคกกว้างวิทยา
91.  มะนาววิทยาเสริม
92.  ยิ่งสันต์วิทยา
93.  รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)
94.  สมสะอาดพิทยาสรรพ์
95.  สังคมพัฒนา
96.  สามขาราษฎร์บำรุง
97.  สามัคคีบัวขาว
98.  สามัคคีวิทยาคม
99.  สามเพื่อนพัฒนา
100.  หนองขามวิทยา
101.  หนองบัวกลาง
102.  หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์
103.  หนองจระเข้เรืองศิลป์
104.  หนองสนมราษฎร์อำนวย
105.  หนองห้างฉวีวิทย์
106.  หนองห้างอำนวยวิทย์
107.  หนองหญ้าปล้อง
108.  หนองหูลิงเจริญเวทย์
109.  หนองอีบุตรไพรเวทย์
110.  หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ
111.  หนองแสงวิทยาเสริม
112.  หนองโพนสูง
113.  หินลาดนารายณ์สาร
114.  เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
115.  อุปรีศรีวิทยา
116.  เย็นสยามวิทยา
117.  แจนแลนวิทยา
118.  แก่งพฤๅชัยวิทยา
119.  เหล่าไฮงามวิทยาสูง
120.  โคกกลางราษฎร์พิทักษ์
121.  โคกหวายราษฎร์สามัคคี
122.  โพธิ์คำประชาสรรค์
123.  ไค้นุ่นวิทยาพูน
124.  ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)