1.  กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง
2.  กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
3.  กุดสิมวิทยาสาร
4.  คำบงพิทยาคม
5.  กุดหว้าวิทยา
6.  ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
7.  คำม่วงจรัสวิทย์
8.  คำหมุนผดุงเวทย์
9.  คำเม็กวิทยา
10.  จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
11.  ชุมชนบ้านบอนวิทยา
12.  ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม
13.  ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
14.  ชุมชนโพนพิทยาคม
15.  ดงบังนาแก้ววิทยา
16.  ดงสวางวรวิทย์
17.  ดงเหนือประชาสรรค์
18.  นาทันวิทยา
19.  นาขามวิทยา
20.  นามนราษฎร์สงเคราะห์
21.  นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
22.  นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3
23.  บอนเขียวราษฎร์บำรุง
24.  บ้านกุดกอก
25.  บ้านกอกวิทยาคม
26.  บ้านขมิ้น
27.  บ้านกุดฝั่งแดง
28.  บ้านคำป่าหว้าน
29.  บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน)
30.  บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา
31.  บ้านคำม่วง
32.  บ้านคำหม่วย
33.  บ้านจอมทอง
34.  บ้านคำอีหงษ์
35.  บ้านดงสวนพัฒนา
36.  บ้านนาคู
37.  บ้านนาวี
38.  บ้านนาเหนือ
39.  บ้านน้ำปุ้น
40.  บ้านนาไร่เดียว
41.  บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)
42.  บ้านบัวสามัคคี
43.  บ้านบัวขาว(วันครู 2500)
44.  บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง
45.  บ้านปลาขาว
46.  บ้านพรหมสว่าง
47.  บ้านวังเวียง
48.  บ้านส้มป่อย
49.  บ้านสร้างแสน
50.  บ้านสุขเจริญ
51.  บ้านสี่แยกสมเด็จ
52.  บ้านหนองขอนแก่น
53.  บ้านหนองป่าอ้อย
54.  บ้านหนองมะงง
55.  บ้านหนองสระพัง
56.  บ้านหนองแสง
57.  บ้านห้วยผึ้ง
58.  บ้านเหล่าภูพานวิทยา
59.  บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง)
60.  บ้านแก้งกะอาม
61.  บ้านโนนค้อ
62.  บ้านโจดนาตาล
63.  บ้านโนนศาลา
64.  บ้านโนนสำราญ
65.  บ้านโนนเที่ยง
66.  บ้านโพนสวาง
67.  มหาไชยโคกกว้างวิทยา
68.  มะนาววิทยาเสริม
69.  ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
70.  สงเปลือยวิทยายน
71.  สามัคคีบัวขาว
72.  หนองบัววิทยาสรรพ์
73.  หนองจระเข้เรืองศิลป์
74.  หนองสนมราษฎร์อำนวย
75.  หนองหูลิงเจริญเวทย์
76.  หนองอีบุตรไพรเวทย์
77.  หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
78.  หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ
79.  หนองแสงถวิลราษฎร์
80.  หัวงัววิทยาคม
81.  เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
82.  แซงบาดาลบ้านบากวิทยา
83.  โคกกลางราษฎร์พิทักษ์
84.  โคกมะลิวิทยา
85.  โพธิ์คำประชาสรรค์
86.  ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)