1.  กุดค้าวเทพพิทยา
2.  กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
3.  คำบงพิทยาคม
4.  ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
5.  คำยิ่งหมีมณีเวทย์
6.  คำเม็กวิทยา
7.  ชุมชนบ้านบอนวิทยา
8.  ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
9.  ชุมชนโพนพิทยาคม
10.  ดงเหนือประชาสรรค์
11.  นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)
12.  นางามวิทยา
13.  นาขามวิทยา
14.  นามนราษฎร์สงเคราะห์
15.  นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3
16.  นาไคร้ประชาสรรค์
17.  บอนเขียวราษฎร์บำรุง
18.  บ้านกุดกอก
19.  บ้านคำพิมูล
20.  บ้านคำม่วง
21.  บ้านจอมศรี
22.  บ้านนาทัน
23.  บ้านนากุดสิม
24.  บ้านนาคู
25.  บ้านนาวี
26.  บ้านนาเหนือ
27.  บ้านนาไร่เดียว
28.  บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)
29.  บ้านพรหมสว่าง
30.  บ้านม่วงกุล
31.  บ้านสวนผึ้ง
32.  บ้านหนองขอนแก่น
33.  บ้านหนองมะงง
34.  บ้านห้วยผึ้ง
35.  บ้านห้วยแดง
36.  บ้านเหล่าภูพานวิทยา
37.  บ้านเก่าเดื่อ
38.  บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง)
39.  บ้านโคกโก่ง
40.  บ้านโนนเที่ยง
41.  บ้านโพนนาดี
42.  ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
43.  สมเด็จประชานุเคราะห์
44.  หนองสนมราษฎร์อำนวย
45.  หนองอีบุตรไพรเวทย์
46.  หินลาดนารายณ์สาร
47.  เหล่าไฮงามวิทยาสูง
48.  โคกมะลิวิทยา
49.  โป่งนกเปล้า
50.  โพธิ์คำประชาสรรค์
51.  ไค้นุ่นวิทยาพูน