1.  กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง
2.  กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา
3.  กุดสิมวิทยาสาร
4.  กุดหว้าวิทยา
5.  คำม่วงจรัสวิทย์
6.  คำหมุนผดุงเวทย์
7.  คำเมยราษฎร์พัฒนา
8.  คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง
9.  คำไผ่ประชาสามัคคี
10.  จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
11.  ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม
12.  ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
13.  ชุมชนหนองยางวิทยาคม
14.  ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์
15.  ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
16.  ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง
17.  ดงบังนาแก้ววิทยา
18.  ดงสวางวรวิทย์
19.  ทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง
20.  ทุ่งคลองวิทยา
21.  นาทันวิทยา
22.  นาสีนวลวิทยา
23.  นาโกวิทยาสูง
24.  นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์
25.  นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
26.  บ้านกกตาล
27.  นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6
28.  บ้านกอกวิทยาคม
29.  บ้านกลาง
30.  บ้านกุดตาใกล้
31.  บ้านขมิ้น
32.  บ้านกุดฝั่งแดง
33.  บ้านคำป่าหว้าน
34.  บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน)
35.  บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา
36.  บ้านคำกุงหนองอิดุม
37.  บ้านขุมขี้ยาง
38.  บ้านคำหม่วย
39.  บ้านจอมทอง
40.  บ้านคุย
41.  บ้านคำอีหงษ์
42.  บ้านดงสวนพัฒนา
43.  บ้านชาด
44.  บ้านดงมัน
45.  บ้านจาน
46.  บ้านดงหมู
47.  บ้านดอนอุมรัว
48.  บ้านดินจี่
49.  บ้านดงแหลม
50.  บ้านนากระเดา
51.  บ้านนาบอน
52.  บ้านน้ำปุ้น
53.  บ้านบ่อแก้ว
54.  บ้านบัวสามัคคี
55.  บ้านบัวขาว(วันครู 2500)
56.  บ้านบึงทอง
57.  บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง
58.  บ้านปลาขาว
59.  บ้านผึ้ง
60.  บ้านบึงโคกสะอาด
61.  บ้านวังมน
62.  บ้านวังเวียง
63.  บ้านส้มป่อย
64.  บ้านสร้างแก้ว
65.  บ้านสร้างแสน
66.  บ้านสุขเจริญ
67.  บ้านสี่แยกสมเด็จ
68.  บ้านหนองผ้าอ้อม
69.  บ้านหนองผือ
70.  บ้านหนองขามป้อม
71.  บ้านหนองป่าอ้อย
72.  บ้านหนองห้าง
73.  บ้านหนองม่วง
74.  บ้านหนองสระพัง
75.  บ้านหนองเม็ก
76.  บ้านหนองแสง
77.  บ้านหนองโง้ง
78.  บ้านหนองไผ่
79.  บ้านห้วยม่วง
80.  บ้านห้วยฝา
81.  บ้านเหล่าสีแก้ว
82.  บ้านแก้งกะอาม
83.  บ้านแห่เจริญวิทย์
84.  บ้านแก้งเดื่อ
85.  บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา
86.  บ้านโนนค้อ
87.  บ้านโนนชาด
88.  บ้านโจดนาตาล
89.  บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2)
90.  บ้านโนนศรีสวัสดิ์
91.  บ้านโนนศาลา
92.  บ้านโนนสวรรค์
93.  บ้านโนนสะอาด
94.  บ้านโนนยาง
95.  บ้านโนนสำราญ
96.  บ้านโพธิ์ไทร
97.  บ้านโพนสวาง
98.  บ้านโพนแพง
99.  บ้านใหม่ชัยมงคล
100.  บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194
101.  มหาไชยโคกกว้างวิทยา
102.  มะนาววิทยาเสริม
103.  ยิ่งสันต์วิทยา
104.  รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)
105.  สงเปลือยวิทยายน
106.  สมสะอาดพิทยาสรรพ์
107.  สะพานหินวิทยาคม
108.  สังคมพัฒนา
109.  สามขาราษฎร์บำรุง
110.  สามัคคีบัวขาว
111.  สามัคคีวิทยาคม
112.  สูงเนินวิทยาคม
113.  หนองกุงสมเด็จ
114.  หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง
115.  สามเพื่อนพัฒนา
116.  หนองขามวิทยา
117.  หนองบัวทองวิทยาเสริม
118.  หนองซองแมวผดุงวิทย์
119.  หนองบัวกลาง
120.  หนองบัววิทยาสรรพ์
121.  หนองบัวนอก
122.  หนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล)
123.  หนองบัวใน
124.  หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์
125.  หนองจระเข้เรืองศิลป์
126.  หนองสระพังวิทยาคาร
127.  หนองห้างฉวีวิทย์
128.  หนองห้างอำนวยวิทย์
129.  หนองหญ้าปล้อง
130.  หนองหูลิงเจริญเวทย์
131.  หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
132.  หนองแวงวิทยานุกูล
133.  หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ
134.  หนองแสงวิทยาเสริม
135.  หนองแสงถวิลราษฎร์
136.  หนองโพนสูง
137.  หัวงัววิทยาคม
138.  เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
139.  อุปรีศรีวิทยา
140.  เย็นสยามวิทยา
141.  แซงบาดาลบ้านบากวิทยา
142.  แจนแลนวิทยา
143.  แก่งพฤๅชัยวิทยา
144.  โคกกลางราษฎร์พิทักษ์
145.  โคกนาดี
146.  โคกกลางสมเด็จ
147.  โคกหวายราษฎร์สามัคคี
148.  ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)