1.  บ้านแกวิทยายน
2.  หามแหโพนทองวิทยาคม
3.  โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ