1.  กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์
2.  กาฬสินธุ์พิทยาสัย
3.  กุดอ้อประชานุสรณ์
4.  กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา
5.  กุดครองวิทยาคาร
6.  ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา
7.  คอนเรียบอนุกูล
8.  ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว
9.  ค้อจารย์วิทยา
10.  คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์
11.  คำประถมนิคมสงเคราะห์
12.  คำปลาฝาโนนชัย
13.  คำหุ่งราษฎร์บำรุง
14.  คำแคนราษฎร์วิทยา
15.  คำแคนวิทยา
16.  คำโพนคำม่วงวิทยา
17.  คำไผ่สงเคราะห์
18.  คำโพนทองราษฎร์นิยม
19.  ชุมชนนาจารย์วิทยา
20.  ชุมชนนาเรียงวิทยาคม
21.  ชุมชนนามะเขือวิทยา
22.  ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา
23.  ชุมชนสีถานดำรงวิทย์
24.  ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย)
25.  ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
26.  ชุมชนแก้งคำวิทยา
27.  ดงน้อยวิทยา
28.  ดงน้อยสงเคราะห์
29.  ดงพยุงสงเคราะห์
30.  ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์)
31.  ดงเมืองวิทยาคาร
32.  ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา
33.  ดงไร่ราษฎร์พัฒนา
34.  ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร
35.  ดอนหวายราษฎร์บำรุง
36.  ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์
37.  ด่านใต้วิทยา
38.  ถ้ำปลาวิทยายน
39.  ท่ากลางแจ้งจมวิทยา
40.  ท่าลำดวนประชาบำรุง
41.  ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา
42.  ท่านาจานวิทยา
43.  ท่าไคร้สามัคคี
44.  ท่าแสงวิทยายน
45.  ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
46.  ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
47.  ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา
48.  นาคูณวิทยา
49.  นาบึงราษฎร์สงเคราะห์
50.  นามนราษฎร์นุเคราะห์
51.  นามลวิทยาคาร
52.  นาสีนวลโสกทรายวิทยา
53.  นาโกวิทยา
54.  น้ำจั้นราษฎร์บำรุง
55.  นิคมลำปาววิทยา
56.  บ้านกุดแห่
57.  บ้านคำเชียงวัน
58.  บ้านต้อนวิทยาคาร
59.  บ้านดอนสนวน
60.  บ้านท่างาม
61.  บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก
62.  บ้านนาวิทยาคม
63.  บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร
64.  บ้านลาดวิทยาเสริม
65.  บ้านม่วงวิทยายน
66.  บ้านสว่าง
67.  บ้านหนองกุงน้อย
68.  บ้านหนองกุงใหญ่
69.  บ้านหนองช้าง
70.  บ้านหนาดสงเคราะห์
71.  บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง
72.  บ้านห้วยแสง
73.  บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี
74.  บ้านแกวิทยายน
75.  บ้านเหล่าค้อ
76.  บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
77.  บ้านแวงประชารัฐบำรุง
78.  บ้านโคกกว้าง
79.  บ้านโคกใส
80.  บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง
81.  บ้านโหมนสงเคราะห์
82.  บึงวิชัยสงเคราะห์
83.  พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
84.  บึงไฮโนนสวางวิทยา
85.  ปากน้ำราษฎร์บำรุง
86.  ปลาเค้าวิทยาคาร
87.  ภูปอวิทยา
88.  วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์
89.  สงยางสงเปลือยวิทยาคม
90.  ม่วงคำราษฎร์สามัคคี
91.  สหัสขันธ์วิทยาคม
92.  สองห้องราษฎร์บูรณะ
93.  สะอาดประชาสรรพ์
94.  สะอาดโนนงามวิทยา
95.  สะอาดสมศรีวิทยา
96.  สะอาดไชยศรี
97.  สามชัยอุดมวิทย์
98.  สามัคคีสำราญวิทย์
99.  สายป่าแดงวิทยา
100.  สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน)
101.  สำเริงวิทยา
102.  สิงห์สะอาด
103.  หนองตุวิทยา
104.  หนองทุ่มสงเคราะห์
105.  หนองบัวโจดดงลิงวิทยา
106.  หนองบัวราษฎร์นิยม
107.  หนองหัวช้าง
108.  หนองแคนวิทยา
109.  หนองแซงวิทยา
110.  หนองแวงประชานุกูล
111.  หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง
112.  หนองแวงเหนือ
113.  หนองแสงราษฎร์พัฒนา
114.  หนองแวงแสน
115.  หนองโพนวิทยายน
116.  หนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง)
117.  ห้วยตูมวิทยาคาร
118.  ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา
119.  หัวขวาวิทยา
120.  หัวคูประชาอุทิศ
121.  อนุบาลกาฬสินธุ์
122.  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ)
123.  เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม
124.  เสมาสามัคคี
125.  เหล่าสูงวิทยา
126.  เหล่าหลวงวิทยาคาร
127.  เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์
128.  เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
129.  แก้งนางราษฎร์บำรุง
130.  แกเปะราษฎร์นิยม
131.  โคกก่องวิทยา
132.  โคกกลางวิทยา
133.  โคกนางามสามัคคี
134.  โคกคอนวิทยานุกูล
135.  โคกล่ามผดุงวิทย์
136.  โคกล่ามวิทยา
137.  โคกเมยประชาพัฒนา
138.  โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา
139.  โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ
140.  โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
141.  โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
142.  โนนเมืองวิทยาคาร
143.  โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา
144.  โนนเมืองประชานุเคราะห์
145.  โพนสวางพิทยาคม
146.  โปโลเล้าสามัคคีวิทยา
147.  โป่งเชือกศึกษาสถาน
148.  โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ)