1.  กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์
2.  กลางหมื่นสงเคราะห์
3.  กุดครองวิทยาคาร
4.  คอนเรียบอนุกูล
5.  ค้อจารย์วิทยา
6.  คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์
7.  คำประถมนิคมสงเคราะห์
8.  คำโพนคำม่วงวิทยา
9.  คำไผ่สงเคราะห์
10.  ดงน้อยสงเคราะห์
11.  ดงพยุงสงเคราะห์
12.  ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์)
13.  ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์
14.  ถ้ำปลาวิทยายน
15.  ท่ากลางแจ้งจมวิทยา
16.  ท่าลำดวนประชาบำรุง
17.  ท่าไคร้สามัคคี
18.  ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
19.  นาคูณวิทยา
20.  นาจำปา
21.  นาโกวิทยา
22.  บ้านคำเม็ก
23.  บ้านคำเชียงวัน
24.  บ้านต้อนวิทยาคาร
25.  บ้านท่างาม
26.  บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก
27.  บ้านหนองกุงกลาง
28.  บ้านหนองกุงใหญ่
29.  บ้านหนองม่วง
30.  บ้านหนาดสงเคราะห์
31.  บ้านห้วยยาง
32.  บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง
33.  บ้านห้วยแสง
34.  บ้านเหล่าค้อ
35.  บ้านแวงประชารัฐบำรุง
36.  บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง
37.  ปลาเค้าวิทยาคาร
38.  ภูปอวิทยา
39.  สหัสขันธ์วิทยาคม
40.  สะอาดประชาสรรพ์
41.  สะอาดโนนงามวิทยา
42.  สะอาดสมศรีวิทยา
43.  สามชัยอุดมวิทย์
44.  สามัคคีสำราญวิทย์
45.  หนองกุงวิทยาคม
46.  หนองพอกวิทยายน
47.  หนองบัวราษฎร์นิยม
48.  หนองแคนวิทยา
49.  หนองแวงแสน
50.  หนองโพนโนนสมบูรณ์
51.  หามแหโพนทองวิทยาคม
52.  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ)
53.  เชียงเครือวิทยาคม
54.  เหล่าหลวงวิทยาคาร
55.  แก่งนาขามสามัคคี
56.  แก้งนางราษฎร์บำรุง
57.  โคกก่องวิทยา
58.  โคกนางามสามัคคี
59.  โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม
60.  โคกล่ามผดุงวิทย์
61.  โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ
62.  โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา
63.  โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ
64.  โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
65.  โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา
66.  โป่งเชือกศึกษาสถาน