1.  กาฬสินธุ์พิทยาสัย
2.  กุดอ้อประชานุสรณ์
3.  กุดลิงวิทยาคม
4.  กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา
5.  ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์
6.  ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา
7.  ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว
8.  คำคาราษฎร์บำรุง
9.  คำปลาฝาโนนชัย
10.  คำหุ่งราษฎร์บำรุง
11.  คำแคนราษฎร์วิทยา
12.  คำแคนวิทยา
13.  คำโพนทองราษฎร์นิยม
14.  ชุมชนนาจารย์วิทยา
15.  ชุมชนนาเรียงวิทยาคม
16.  ชุมชนนามะเขือวิทยา
17.  ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา
18.  ชุมชนสีถานดำรงวิทย์
19.  ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย)
20.  ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
21.  ชุมชนแก้งคำวิทยา
22.  ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
23.  ดงน้อยวิทยา
24.  ดงเมืองวิทยาคาร
25.  ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา
26.  ดงไร่ราษฎร์พัฒนา
27.  ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร
28.  ดอนหวายราษฎร์บำรุง
29.  ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์
30.  ด่านใต้วิทยา
31.  ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา
32.  ท่านาจานวิทยา
33.  ท่าแสงวิทยายน
34.  ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
35.  ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา
36.  นาขามร่วมราษฎร์บำรุง
37.  นาบึงราษฎร์สงเคราะห์
38.  นามนราษฎร์นุเคราะห์
39.  นามลวิทยาคาร
40.  นาสีนวลโสกทรายวิทยา
41.  น้ำจั้นราษฎร์บำรุง
42.  นิคมลำปาววิทยา
43.  บ้านกุดแห่
44.  บ้านดอนสนวน
45.  บ้านนาวิทยาคม
46.  บ้านม่วงวิทยาคม
47.  บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร
48.  บ้านลาดวิทยาเสริม
49.  บ้านม่วงวิทยายน
50.  บ้านสว่าง
51.  บ้านหนองกุงน้อย
52.  บ้านหนองช้าง
53.  บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี
54.  บ้านแกวิทยายน
55.  บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
56.  บ้านโคกกว้าง
57.  บ้านโคกใส
58.  บ้านโนนโพธิ์ศรี
59.  บ้านโหมนสงเคราะห์
60.  บึงวิชัยสงเคราะห์
61.  บึงสว่างวิทยาคม
62.  พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
63.  บึงไฮโนนสวางวิทยา
64.  ปากน้ำราษฎร์บำรุง
65.  วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์
66.  สงยางสงเปลือยวิทยาคม
67.  ม่วงคำราษฎร์สามัคคี
68.  สองห้องราษฎร์บูรณะ
69.  สะอาดไชยศรี
70.  สายป่าแดงวิทยา
71.  สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน)
72.  สำเริงวิทยา
73.  สิงห์สะอาด
74.  หนองตุวิทยา
75.  หนองทุ่มสงเคราะห์
76.  หนองบัวโจดดงลิงวิทยา
77.  หนองหัวช้าง
78.  หนองแซงวิทยา
79.  หนองแวงประชานุกูล
80.  หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง
81.  หนองแวงเหนือ
82.  หนองแสงราษฎร์พัฒนา
83.  หนองโพนวิทยายน
84.  หนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง)
85.  ห้วยตูมวิทยาคาร
86.  ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา
87.  หัวขวาวิทยา
88.  หัวคูประชาอุทิศ
89.  อนุบาลกาฬสินธุ์
90.  เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม
91.  เสมาสามัคคี
92.  เหล่าสูงวิทยา
93.  เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์
94.  เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
95.  แกเปะราษฎร์นิยม
96.  โคกกลางราษฎร์พัฒนา
97.  โคกกลางวิทยา
98.  โคกคอนวิทยานุกูล
99.  โคกล่ามวิทยา
100.  โคกเมยประชาพัฒนา
101.  โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา
102.  โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
103.  โนนเมืองวิทยาคาร
104.  โนนเมืองประชานุเคราะห์
105.  โพนสวางพิทยาคม
106.  โปโลเล้าสามัคคีวิทยา
107.  โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ)