1.  ดงน้อยวิทยา
2.  ดงน้อยสงเคราะห์
3.  บ้านแกวิทยายน
4.  บ้านโคกกว้าง
5.  สะอาดไชยศรี