1.  กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์
2.  กาฬสินธุ์พิทยาสัย
3.  กลางหมื่นสงเคราะห์
4.  กุดอ้อประชานุสรณ์
5.  กุดลิงวิทยาคม
6.  กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา
7.  กุดครองวิทยาคาร
8.  ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์
9.  คอนเรียบอนุกูล
10.  ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว
11.  คำคาราษฎร์บำรุง
12.  คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์
13.  คำประถมนิคมสงเคราะห์
14.  คำปลาฝาโนนชัย
15.  คำแคนวิทยา
16.  คำโพนคำม่วงวิทยา
17.  ชุมชนนาจารย์วิทยา
18.  ชุมชนนามะเขือวิทยา
19.  ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา
20.  ชุมชนสีถานดำรงวิทย์
21.  ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย)
22.  ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
23.  ชุมชนแก้งคำวิทยา
24.  ดงน้อยวิทยา
25.  ดงน้อยสงเคราะห์
26.  ดงเมืองวิทยาคาร
27.  ดอนหวายราษฎร์บำรุง
28.  ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์
29.  ท่าไคร้สามัคคี
30.  ท่าแสงวิทยายน
31.  ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
32.  นาขามร่วมราษฎร์บำรุง
33.  นาบึงราษฎร์สงเคราะห์
34.  น้ำจั้นราษฎร์บำรุง
35.  นิคมลำปาววิทยา
36.  บ้านคำเม็ก
37.  บ้านต้อนวิทยาคาร
38.  บ้านดอนสนวน
39.  บ้านนาวิทยาคม
40.  บ้านม่วงวิทยาคม
41.  บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร
42.  บ้านลาดวิทยาเสริม
43.  บ้านม่วงวิทยายน
44.  บ้านสว่าง
45.  บ้านหนองม่วง
46.  บ้านหนาดสงเคราะห์
47.  บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง
48.  บ้านห้วยแสง
49.  บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี
50.  บ้านแกวิทยายน
51.  บ้านเหล่าค้อ
52.  บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
53.  บ้านแวงประชารัฐบำรุง
54.  บ้านโคกกว้าง
55.  บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง
56.  บ้านโนนโพธิ์ศรี
57.  บ้านโหมนสงเคราะห์
58.  บึงวิชัยสงเคราะห์
59.  บึงสว่างวิทยาคม
60.  พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
61.  บึงไฮโนนสวางวิทยา
62.  ปากน้ำราษฎร์บำรุง
63.  ปลาเค้าวิทยาคาร
64.  ภูปอวิทยา
65.  วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์
66.  ม่วงคำราษฎร์สามัคคี
67.  สหัสขันธ์วิทยาคม
68.  สองห้องราษฎร์บูรณะ
69.  สะอาดประชาสรรพ์
70.  สะอาดสมศรีวิทยา
71.  หนองกุงวิทยาคม
72.  หนองตุวิทยา
73.  หนองทุ่มสงเคราะห์
74.  หนองบัวราษฎร์นิยม
75.  หนองหัวช้าง
76.  หนองแคนวิทยา
77.  หนองแวงประชานุกูล
78.  หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง
79.  หนองแวงเหนือ
80.  หนองโพนวิทยายน
81.  หนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง)
82.  ห้วยตูมวิทยาคาร
83.  หัวขวาวิทยา
84.  หามแหโพนทองวิทยาคม
85.  อนุบาลกาฬสินธุ์
86.  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ)
87.  เชียงเครือวิทยาคม
88.  เสมาสามัคคี
89.  เหล่าสูงวิทยา
90.  เหล่าหลวงวิทยาคาร
91.  แก่งนาขามสามัคคี
92.  แกเปะราษฎร์นิยม
93.  โคกกลางราษฎร์พัฒนา
94.  โคกก่องวิทยา
95.  โคกนางามสามัคคี
96.  โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม
97.  โคกคอนวิทยานุกูล
98.  โคกล่ามผดุงวิทย์
99.  โคกล่ามวิทยา
100.  โคกเมยประชาพัฒนา
101.  โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา
102.  โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ
103.  โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา
104.  โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ
105.  โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
106.  โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
107.  โนนเมืองวิทยาคาร
108.  โนนเมืองประชานุเคราะห์
109.  โพนสวางพิทยาคม
110.  โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ)