1.  ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา
2.  ค้อจารย์วิทยา
3.  คำหุ่งราษฎร์บำรุง
4.  คำแคนราษฎร์วิทยา
5.  คำไผ่สงเคราะห์
6.  คำโพนทองราษฎร์นิยม
7.  ชุมชนนาเรียงวิทยาคม
8.  ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
9.  ดงพยุงสงเคราะห์
10.  ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์)
11.  ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา
12.  ดงไร่ราษฎร์พัฒนา
13.  ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร
14.  ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์
15.  ด่านใต้วิทยา
16.  ถ้ำปลาวิทยายน
17.  ท่ากลางแจ้งจมวิทยา
18.  ท่าลำดวนประชาบำรุง
19.  ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา
20.  ท่านาจานวิทยา
21.  ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
22.  ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา
23.  นาคูณวิทยา
24.  นาจำปา
25.  นามนราษฎร์นุเคราะห์
26.  นามลวิทยาคาร
27.  นาสีนวลโสกทรายวิทยา
28.  นาโกวิทยา
29.  บ้านกุดแห่
30.  บ้านคำเชียงวัน
31.  บ้านท่างาม
32.  บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก
33.  บ้านหนองกุงน้อย
34.  บ้านหนองกุงกลาง
35.  บ้านหนองกุงใหญ่
36.  บ้านหนองช้าง
37.  บ้านห้วยยาง
38.  บ้านโคกใส
39.  สงยางสงเปลือยวิทยาคม
40.  สะอาดโนนงามวิทยา
41.  สะอาดไชยศรี
42.  สามชัยอุดมวิทย์
43.  สามัคคีสำราญวิทย์
44.  สายป่าแดงวิทยา
45.  สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน)
46.  สำเริงวิทยา
47.  สิงห์สะอาด
48.  หนองบัวโจดดงลิงวิทยา
49.  หนองพอกวิทยายน
50.  หนองแซงวิทยา
51.  หนองแสงราษฎร์พัฒนา
52.  หนองแวงแสน
53.  หนองโพนโนนสมบูรณ์
54.  ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา
55.  หัวคูประชาอุทิศ
56.  เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม
57.  เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์
58.  เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
59.  แก้งนางราษฎร์บำรุง
60.  โคกกลางวิทยา
61.  โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา
62.  โปโลเล้าสามัคคีวิทยา
63.  โป่งเชือกศึกษาสถาน