1.  กุดอ้อประชานุสรณ์
2.  คำคาราษฎร์บำรุง
3.  ชุมชนนาจารย์วิทยา
4.  ดงเมืองวิทยาคาร
5.  ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์
6.  ถ้ำปลาวิทยายน
7.  ท่าลำดวนประชาบำรุง
8.  ท่าไคร้สามัคคี
9.  ท่าแสงวิทยายน
10.  นามนราษฎร์นุเคราะห์
11.  นาโกวิทยา
12.  บ้านท่างาม
13.  บ้านหนองกุงใหญ่
14.  บ้านหนาดสงเคราะห์
15.  บ้านห้วยยาง
16.  บ้านโคกใส
17.  ปลาเค้าวิทยาคาร
18.  วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์
19.  หนองกุงวิทยาคม
20.  หนองพอกวิทยายน
21.  ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา
22.  หามแหโพนทองวิทยาคม
23.  แก่งนาขามสามัคคี
24.  โคกคอนวิทยานุกูล
25.  โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา