1.  บ้านลานแหลม
2.  บ้านหนองปรงกาญจนา
3.  บ้านไผ่ล้อม
4.  วัดดอนยอ
5.  วัดสาลวัน