1.  ตลาดรางกระทุ่ม
2.  คลองบางกระทึก
3.  บ้านกระทุ่มล้ม
4.  บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่
5.  บ้านคลองสว่างอารมณ์
6.  บ้านบางเลน
7.  บ้านประตูน้ำพระพิมล
8.  บ้านเพลินวัฒนา
9.  บุณยศรีสวัสดิ์
10.  วัดท่าพูด
11.  วัดท่าตำหนัก
12.  วัดบางหลวง
13.  วัดประชานาถ
14.  วัดผาสุการาม
15.  วัดมะเกลือ
16.  วัดลำพญา
17.  วัดสว่างอารมณ์(นครชัยศรี)
18.  วัดสาลวัน
19.  วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)