1.  ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)
2.  บ้านดงกลาง
3.  บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์)
4.  บ้านท่าประดู่
5.  บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)
6.  บ้านนาเกลือ
7.  บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว
8.  บ้านมะนาว
9.  บ้านหาดเล็ก
10.  บ้านเกษมสุข
11.  บ้านอ่าวพร้าว
12.  บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์)
13.  บ้านเจียรพัฒนา
14.  บ้านเปร็ดใน
15.  วัดพนมพริก
16.  วัดสุวรรณมงคล
17.  วัดอ่าวใหญ่
18.  วัดไทรทอง
19.  อนุบาลวัดคลองใหญ่