1.  คลองขวาง
2.  ชุมชนบ้านตากแว้ง
3.  ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)
4.  คีรีศรีสาครวิทยา
5.  ชุมชนวัดบ่อไร่
6.  ชุมชนวัดอ่าวช่อ
7.  ชุมชนวัดแสนตุ้ง
8.  บ้านคลองประทุน
9.  บ้านคลองจาก
10.  บ้านคลองมะขาม
11.  บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์)
12.  บ้านจัดสรร
13.  บ้านดงกลาง
14.  บ้านตาหนึก
15.  บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์)
16.  บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)
17.  บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)
18.  บ้านทุ่งไก่ดัก
19.  บ้านบางปรง
20.  บ้านหนองบอน
21.  บ้านอ่างกะป่อง
22.  บ้านเกษมสุข
23.  บ้านเจียรพัฒนา
24.  บ้านเนินตะบก
25.  บ้านเนินตาล
26.  บ้านเปร็ดใน
27.  บ้านแหลมพร้าว
28.  บ้านโป่ง
29.  วัดคลองขุด
30.  วัดฆ้อ
31.  วัดช้างทูน
32.  วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง)
33.  วัดบางปรือ
34.  วัดวรุณดิตถาราม
35.  วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์)
36.  วัดสลัก
37.  วัดสะพานหิน
38.  วัดห้วงน้ำขาว
39.  วัดหนองคันทรง
40.  วัดอ่าวใหญ่
41.  วัดแหลมกลัด
42.  วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา)
43.  วัดแหลมหิน
44.  อนุบาลตราด
45.  อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์
46.  อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว
47.  อัมพรจินตกานนท์