1.  ชุมชนบ้านตากแว้ง
2.  ชุมชนบ้านเขาสมิง
3.  ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)
4.  คีรีศรีสาครวิทยา
5.  ชุมชนวัดบ่อไร่
6.  ชุมชนวัดแสนตุ้ง
7.  ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์)
8.  บ้านคลองพร้าว
9.  บ้านคลองมะขาม
10.  บ้านจัดสรร
11.  บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)
12.  บ้านนาเกลือ
13.  บ้านหนองบอน
14.  บ้านหาดเล็ก
15.  บ้านโขดทราย
16.  วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
17.  วัดตะกาง
18.  วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์)
19.  วัดสุวรรณมงคล
20.  วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)
21.  อนุบาลตราด
22.  อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์
23.  อนุบาลวัดคลองใหญ่
24.  อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว
25.  อัมพรจินตกานนท์
26.  อนุบาลเกาะช้าง