1.  คีรีศรีสาครวิทยา
2.  ชุมชนวัดบ่อไร่
3.  บ้านดอนสูง
4.  บ้านคลองเจ้า
5.  บ้านด่านชุมพล
6.  บ้านท่าประดู่
7.  บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)
8.  บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล
9.  บ้านปะอา
10.  บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว
11.  บ้านปะเดา
12.  บ้านมณฑล
13.  บ้านมะนาว
14.  บ้านสวนใน
15.  บ้านหาดเล็ก
16.  บ้านอ่าวพร้าว
17.  บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์)
18.  บ้านเจียรพัฒนา
19.  บ้านแหลมพร้าว
20.  บ้านโขดทราย
21.  วัดคลองขุด
22.  วัดตาพลาย
23.  วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง)
24.  วัดพนมพริก
25.  วัดประณีต
26.  วัดวรุณดิตถาราม
27.  วัดสุวรรณมงคล
28.  วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)
29.  วัดอ่าวใหญ่
30.  วัดเสนาณรงค์
31.  วัดไทรทอง
32.  อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง)
33.  อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์
34.  อนุบาลวัดคลองใหญ่
35.  อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว
36.  อนุบาลเกาะกูด
37.  อัมพรจินตกานนท์
38.  อนุบาลเกาะช้าง