1.  ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
2.  บ้านกลิ้งกลอง
3.  บ้านคลองลุ
4.  บ้านคลองชีล้อม
5.  บ้านควนตัง
6.  บ้านจิจิก
7.  บ้านท่าปาบ
8.  บ้านต้นไทร
9.  บ้านท่ามะปราง
10.  บ้านท่าโต๊ะเมฆ
11.  บ้านทอนเหรียน
12.  บ้านทุ่งต่อ
13.  บ้านนาเกลือ
14.  บ้านบางคราม
15.  บ้านบางพระ
16.  บ้านบางสัก
17.  บ้านบางหมาก
18.  บ้านบางเตา
19.  บ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา
20.  บ้านบางเป้า
21.  บ้านบาตูปูเต๊ะ
22.  บ้านพรุเตย
23.  บ้านพรุใหญ่
24.  บ้านย่านซื่อ
25.  บ้านลำแพะ
26.  บ้านสายควน
27.  บ้านหนองคล้า
28.  บ้านหนองชุมแสง
29.  บ้านหนองปรือ
30.  บ้านหนองหมอ
31.  บ้านหลังเขา
32.  บ้านหนองเสม็ด
33.  บ้านห้วยต่อ
34.  บ้านหัวหิน
35.  บ้านเขากอบ
36.  บ้านเขาโอน
37.  บ้านเหนือคลอง
38.  บ้านในปง
39.  บ้านไชยภักดี
40.  บ้านไทรบ่วง
41.  บ้านไร่ออก
42.  บ้านไร่ใหญ่(รัษฎา)
43.  บ้านไสมะม่วง
44.  วัดควนธานี
45.  วัดทุ่งใหญ่
46.  วัดศรีรัตนาราม
47.  วัดเขา
48.  วัดสีหราษฎร์ศรัทธา
49.  วัดเจริญร่มเมือง
50.  สวนป่าประชาอุปถัมภ์