1.  บ้านทุ่งหลวง
2.  บ้านหนองเต่า
3.  บ้านห้วยข้าวลีบ
4.  บ้านห้วยตอง
5.  พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง
6.  วัดดงป่างิ้ว
7.  วัดประชาเกษม
8.  หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง
9.  สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์
10.  เวียงเศรษฐีวิทยา
11.  แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย