1.  กรป.กลางอุปถัมภ์
2.  บ้านดงป่าหวาย
3.  บ้านดอยหล่อ
4.  บ้านทุ่งหลวง
5.  บ้านพันตน
6.  บ้านร่องน้ำ
7.  บ้านม่วงพี่น้อง
8.  บ้านวังศรี
9.  บ้านหนองเต่า
10.  บ้านห้วยข้าวลีบ
11.  บ้านห้วยตอง
12.  บ้านห้วยส้ม
13.  บ้านเหล่าป่าฝาง
14.  บ้านเหล่าเป้า
15.  บ้านใหม่สวรรค์
16.  พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง
17.  วัดดงป่างิ้ว
18.  วัดดอนชื่น
19.  วัดท่ากาน
20.  วัดทุ่งศาลา
21.  วัดน้ำบ่อหลวง
22.  วัดมะกับตองหลวง
23.  วัดวังขามป้อม
24.  วัดสามหลัง
25.  วัดห้วยแก้ว
26.  วัดโรงวัว
27.  หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง
28.  สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์
29.  แม่วินสามัคคี
30.  แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย
31.  ไตรมิตรวิทยา