1.  ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
2.  ชุมชนวัดช่อแล
3.  ชุมชนบ้านโป่ง
4.  ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา
5.  บ้านกาดฮาว
6.  บ้านกองแหะ
7.  บ้านช้างใน
8.  บ้านต้นขาม
9.  บ้านต้นรุง
10.  บ้านทับเดื่อ
11.  บ้านท่ามะเกี๋ยง
12.  บ้านท่าเกวียน
13.  บ้านนาบุญโหล่งขอด
14.  บ้านน้ำริน
15.  บ้านบวกหมื้อ
16.  บ้านบวกเปา
17.  บ้านปง
18.  บ้านปางกว้าง
19.  บ้านป่าก้าง
20.  บ้านปางไฮ
21.  บ้านป่าติ้ว
22.  บ้านป่าตุ้ม
23.  บ้านพระนอน
24.  บ้านร่มหลวง
25.  บ้านศรีบุญเรือง
26.  บ้านสะลวงนอก
27.  บ้านสันกลาง
28.  บ้านสันป่าสัก
29.  บ้านสันป่าตอง
30.  บ้านสันพระเนตร
31.  บ้านสันปง
32.  บ้านหนองก๋าย
33.  บ้านหนองปลามัน
34.  บ้านหนองมะจับ
35.  บ้านหลักปัน
36.  บ้านห้วยบง
37.  บ้านหลวง
38.  บ้านห้วยเกี๋ยง
39.  บ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ)
40.  บ้านเจดีย์แม่ครัว
41.  บ้านหัวฝาย
42.  บ้านเป้าวิทยาคาร
43.  บ้านเมืองกื้ด
44.  บ้านเมืองก๊ะ
45.  บ้านเอียก
46.  บ้านแจ่งกู่เรือง
47.  บ้านแม่ตะมาน
48.  บ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ)
49.  บ้านแม่ลานคำ
50.  บ้านแม่สา
51.  บ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก
52.  บ้านแม่เหียะ
53.  บ้านแม่แมม
54.  บ้านแม่โจ้
55.  บ้านแม่โต๋
56.  บ้านโปง
57.  บ้านใหม่
58.  ป่าจี้วังแดงวิทยา
59.  ป่าแป๋วิทยา
60.  พร้าวบูรพา
61.  ประดู่วิทยา
62.  ภูดินวิทยา
63.  ร่ำเปิงวิทยา
64.  มูลนิธิมหาราช 5
65.  วัดช่อแลสาขาบ้านดง
66.  วัดทรายมูล
67.  วัดท่าข้าม
68.  วัดนาเม็ง
69.  วัดทุ่งหลวง
70.  วัดบ้านเหล่า
71.  วัดปางมะกล้วย
72.  วัดสันคะยอม
73.  วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)
74.  วัดหนองออน
75.  วัดแม่กะ
76.  สันป่าตึงวิทยาคาร
77.  สบเปิงวิทยา
78.  สันมหาพนวิทยา
79.  สันทรายหลวง
80.  สันป่าสักวิทยา
81.  สันป่ายางวิทยาคาร
82.  เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7
83.  เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2
84.  โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ