1.  ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
2.  ชุมชนบ้านดง
3.  ชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน
4.  ชุมชนวัดช่อแล
5.  ชุมชนบ้านโป่ง
6.  ชุมชนบ้านแม่สาบ
7.  ทรายทองราษฎร์อุทิศ
8.  บ้านต้นผึ้ง
9.  บ้านต้นรุง
10.  บ้านทับเดื่อ
11.  บ้านท่าเกวียน
12.  บ้านทุ่งโป่ง
13.  บ้านน้ำริน
14.  บ้านบวกหมื้อ
15.  บ้านบวกเปา
16.  บ้านปง
17.  บ้านปางกว้าง
18.  บ้านป่าก้าง
19.  บ้านปางห้วยตาด
20.  บ้านปางไฮ
21.  บ้านป่าติ้ว
22.  บ้านป่าตุ้ม
23.  บ้านป่าเหมือด
24.  บ้านป่าบง
25.  บ้านป่าไหน่
26.  บ้านผึ้ง
27.  บ้านร่มหลวง
28.  บ้านริมใต้
29.  บ้านศรีงาม
30.  บ้านศรีบุญเรือง
31.  บ้านสันกลาง
32.  บ้านสันคะยอม
33.  บ้านสันป่าสัก
34.  บ้านสันป่าตอง
35.  บ้านสันพระเนตร
36.  บ้านสันศรี
37.  บ้านหนองมะจับ
38.  บ้านหลักปัน
39.  บ้านห้วยเกี๋ยง
40.  บ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ)
41.  บ้านเจดีย์แม่ครัว
42.  บ้านหัวฝาย
43.  บ้านหนองไคร้
44.  บ้านเมืองขอน
45.  บ้านแจ่งกู่เรือง
46.  บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง
47.  บ้านแม่ปั๋ง
48.  บ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ)
49.  บ้านแม่ลานคำ
50.  บ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก
51.  บ้านแม่แต
52.  บ้านแม่แฝก
53.  บ้านแม่โจ้
54.  บ้านโปง
55.  บ้านโป่ง
56.  บ้านใหม่
57.  ประชาสามัคคีวิทยา
58.  ป่าจี้วังแดงวิทยา
59.  พร้าวบูรพา
60.  ประดู่วิทยา
61.  ภูดินวิทยา
62.  ร่ำเปิงวิทยา
63.  มูลนิธิมหาราช 5
64.  วัดทรายมูล
65.  วัดนาเม็ง
66.  วัดทุ่งหลวง
67.  วัดสันคะยอม
68.  วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)
69.  วัดห้วยไร่
70.  วัดหนองออน
71.  วัดแม่แก้ดน้อย
72.  วัดแม่กะ
73.  สหกรณ์ดำริ
74.  สันมหาพนวิทยา
75.  สันทรายหลวง
76.  สันป่าสักวิทยา