1.  ชุมชนบ้านพงสตา
2.  ตลาดนัดบาซาเอ
3.  บ้านกระโด
4.  บ้านชะเมา
5.  บ้านนาค้อใต้
6.  บ้านปานัน
7.  บ้านบูโกะ
8.  บ้านเจาะบาแน
9.  บ้านโคกขี้เหล็ก