1.  ขุนยวม
2.  อนุบาลขุนยวม
3.  อนุบาลแม่ฮ่องสอน
4.  อนุบาลปาย (เวียงใต้)