1.  บ้านต๊ำพระแล
2.  บ้านเนินสมบูรณ์
3.  ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)